Press the l key to open the language menu.
Skip Main Navigation and go to Content

Argus II Retinal Protez Sistemi kör bireylerde görsel algı başlatmak için retinaya elektriksel uyarı sağlar.

Argus IITM Retinal Protez Sistemi

Argus II Retinal Protez Sistemi (Argus II) biyonik göz veya retinal implant olarak bilinir. Kör bireylerde görsel algı başlatmak için retinaya elektriksel uyarı sağlar. Hastanın gözlüğüne yerleştirilmiş minyatür bir kamera görüntüyü yakalar. Video hastanın üzerinde bulunan küçük bir bilgisayara gönderilir (video işleme ünitesi – VPU) burada görüntü işlenir ve bir kablo aracılığı ile gözlüğe gönderilen yönergelere dönüştürülür. Bu yönergeler retinal implant içindeki antene kablosuz bir şekilde gönderilir. Sinyaller elektrot dizisine gönderilir. Bu dizi küçük elektrik sinyallerini yayar. Sinyaller zarar görmüş fotoreseptörlerini bypass eder ve retinada kalan hücreleri uyarır. Kalan hücreler görsel bilgiyi optik sinirler üzerinden beyne iletir ve ışık algısı yaratır. Hastalar bu görsel paternleri ile yorumlamayı öğrenir.